CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO TƯƠI

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO TƯƠI

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm Rong nho.