Thông tin liên hệ

HAI NAM OKINAWA

Factory  :  5 Street - Phu Hai - Phan Thiet, Binh Thuan
Phone: (0252) 3813 472   
Fax: (0252) 3810 042    
Email: hainam-okinawa@rongnho.com.vn     

 

HAI NAM SAI GON

Business Office:   55 Pham Ngoc Thach St,Dist 3 - HCMC - Viet Nam
Phone: (84-28) 38 222 730  
Fax: (84-28) 38 294 440   
Email: hainam.sg@hainam.vn 

 

Gửi thông tin cho chúng tôi

(*) = Thông tin bắt buộc