CHỨNG NHẬN OCOP ĐẠT 5 SAO SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI

Công ty TNHH Hải Nam - Okinawa đã tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 của tỉnh Bình Thuận.

Sản phẩm Rong nho tươi đã đạt chứng nhận 5 sao