Tài Khoản       Thanh Toán
››Bạn đã chọn: 0 Sản phẩm

VỊ TRÍ » TRANG CHỦ > CHẤT LƯỢNG > CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Rong nho Hải Nam / 2020-04-03

 Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

để sản xuất kinh doanh sản phẩm: Nuôi trồng rong nho biển và Sản xuất rong nho muối, rong nho biển.

 


Kế tiếp :CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO MUỐI
Lùi lại :CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

 

© 2021 Rong nho Hải Nam. Copyright by Hai Nam Okinawa.
55 Phạm Ngọc Thach, Quận 3 - Tel: 028.38222730 - Hotline: 18001249 - E-mail: hainam.sg@hainam.vn